ČASTO KLADENÉ DOTAZY

1.Jaký je vztah provozovatele k domu?

Provozovatel Pohoda student, s.r.o. provozuje ubytování ROOMS5 na základě dlouhodobé nájemní smlouvy s majitelem domu, společností 3E PROJEKT, a.s.

2.Jaké podmínky musí být splněny pro ubytování v ROOMS5? Musím být student?

V našem studentském apartmánovém domě ubytováváme pouze studenty vysokých škol.

3.Je možné smlouvu uzavřít na dálku?

Ano, po vytvoření rezervace je každému zájemci aktivován účet ve webové aplikaci Mé bydlení, kde si může přečíst vzorovou smlouvu a domovní řád. Po vyplnění svých osobních údajů, zaplacení kauce a akceptování podmínek domovního řádu, je možné uzavřít smlouvu online.

4.Co všechno v aplikaci Mé bydlení mohu vidět?

V aplikaci Mé bydlení každý podnájemce vidí svou smlouvu, případně její dodatky a domovní řád. Dále veškeré své platby a sankce.

5.Jaká je minimální délka smlouvy? Má vliv délky smlouvy na cenu?

Rozlišujeme krátkodobou smlouvu, tj. smlouva na 1-6 měsíců, a smlouvu dlouhodobou, tj. 6 měsíců a více. Cena je vždy účtována za jedno lůžko a měsíc. Varianta dlouhodobá je finančně výhodnější. U ubytování kratšího než jeden měsíc je již účtována cena za lůžko a noc. Vše dle našeho platného ceníku.

6.Pokud uzavřu smlouvu online, je možné získat její originál? Vystavujete Doklad o zajištění ubytování?

Pokud podnájemce potřebuje originál smlouvy, vystavíme mu jej do 1-2 pracovních dní. Doklad o zajištění ubytování vystavujeme na základě uzavřené smlouvy. Musí-li být notářsky ověřen, zajistíme do 3 pracovních dnů a je zpoplatněn 200 Kč.

7.Jaká je výše jistoty?

Výše jistoty je 1 měsíční nájem a je vrácena do 30 dnů od ukončení smlouvy na účet podnájemce.

8.Jaká je výpovědní lhůta?

3 měsíce. Pokud má ubytovaný uzavřenou smlouvu dlouhodobou a ukončí smlouvu ve lhůtě kratší než-li je délka smlouvy (vč. výpovědní lhůty), je povinen zaplatit jednorázovou sankci 2.000,- Kč a je mu dopočítán nájem za krátkodobé období.

9.Jaké jsou možnosti platby nájmu?

Podnájemce může vkládat hotovost v jakékoliv pobočce FIO Bank (poplatek 70,- Kč), zaplatit platební kartou v aplikaci Mé bydlení (poplatek 1,89% + 2,70 Kč) nebo bankovním převodem (poplatek dle své banky, potřebné údaje k platbě vidí podnájemce v aplikaci Mé bydlení)

10.Může se v domě kouřit?

Ne, v domě je zakázáno kouřit pod pokutou ve výši dvojnásobku sjednané jistoty.

11.Jsou v domě povolena zvířata?

Ne.

12.Jak je to s návštěvami ubytovaného?

Pokud jste ubytovaní na dvojlůžkovém pokoji a hradíte tarif za dvě lůžka, máte jednou v měsíci na týden možnost řádně nahlášené návštěvy zdarma. U ostatních podléhají návštěvy tarifu za ubytování kratší než jeden měsíc a souhlasu spolubydlícího. Rovněž je můžeme ubytovat pouze za předpokladu volné kapacity.

13.Kdy je možno se nastěhovat?

Po uzavření smlouvy a vždy od 15 do 20 hodin daného dne.

14.Jak je řešeno praní?

V 1.patře domu se nachází samoobslužná prádelna s pračkou a sušičkou. Cena je 50,- Kč za praní a 50,- Kč za sušení. Žetony lze zakoupit na recepci.