Zpracování osobních údajů

 

Kdo je správcem osobních údajů

Výhradním správcem osobních údajů je provozovatel ubytování ROOMS5 a webu www.rooms5.com, společnost Pohoda student, s.r.o., sídlem Blattného 2343/13, Stodůlky, 158 00 Praha 5, IČ: 03383636.  Osobní údaje nejsou poskytovány třetí straně.

Kde jsou osobní údaje uloženy

Osobní údaje jsou uloženy u správce osobních údajů, společnosti Pohoda student, s.r.o.
Po dobu nezbytně nutnou ke zpracování mohou být osobní údaje uloženy u pověřených zpracovatelů.
Zpracování a uložení osobních údajů probíhá výhradně na území České republiky, nejsou zpracovávány mimo území EU.

Jak dlouho jsou osobní údaje uloženy

Osobní údaje jsou u správce uloženy po dobu nezbytně nutnou, maximálně 5 let, pokud není zákonem stanoveno jinak. Potom jsou vymazány.

Jaké údaje zpracováváme

  1. Kontaktní formulář
  2. Rezervace
  3. Cookies

 

Kontaktní formulář

Na stránkách www.rooms5.com je možné použít Kontaktní formulář, pomocí kterého jsou informace odesílány na info@rooms5.com.

Zpracovávané údaje
Jméno, email.

Kdo údaje zpracovává
Správcem i zpracovatelem osobních údajů odesílaných emailem, resp. kontaktním formulářem, je společnost Pohoda student, s.r.o.

Důvod zpracování
Oprávněný zájem – korespondence,  komunikace.

Rezervace

Zpracovávané údaje
Jméno, příjmení, e-mail, telefon, pohlaví, adresa trvalého bydliště, datum narození, národnost, číslo OP nebo pasu, šíslo víza.

Kdo údaje zpracovává
Správcem a zpracovatelem osobních údajů rezervace je společnost Pohoda student, s.r.o.
Pro rezervaci je využíván rezervační systém provozovaný společností Flatio s.r.o., IČ: 03888703, www.flatio.cz, rooms5.studentreality.cz, která je zpracovatelem osobních údajů.

Důvod zpracování
Údaje pro uzavření smlouvy.

Cookies

Na stránkách www.rooms5.com jsou použity cookies.

  • Cookies zajišťující funkčnost webu rooms5.com
  • Google Analytics – měření návštěvnosti webu
  • Facebook