Často kladené dotazy

Provozovatel Pohoda student, s.r.o. provozuje ubytování ROOMS5 na základě dlouhodobé nájemní smlouvy s majitelem domu, společností 3E PROJEKT, a.s.

V našem studentském apartmánovém domě ubytováváme zejména studenty středních a vysokých škol.

Ano, po vytvoření rezervace je každému zájemci aktivován účet ve webové aplikaci Mé bydlení, kde si může přečíst vzorovou smlouvu a domovní řád. Po vyplnění svých osobních údajů, zaplacení kauce a akceptování podmínek domovního řádu, je možné uzavřít smlouvu online.

V aplikaci Mé bydlení každý podnájemce vidí svou smlouvu, případně její dodatky a domovní řád. Dále veškeré své platby a sankce.

Rozlišujeme krátkodobou smlouvu, tj. smlouva na 1-6 měsíců, a smlouvu dlouhodobou, tj. 6 měsíců a více. Cena je vždy účtována za jedno lůžko a měsíc. Varianta dlouhodobá je finančně výhodnější. U ubytování kratšího než jeden měsíc je již účtována cena za lůžko a noc. Vše dle našeho platného ceníku.

Pokud podnájemce potřebuje originál smlouvy, vystavíme mu jej do 1-2 pracovních dní. Doklad o zajištění ubytování vystavujeme na základě uzavřené smlouvy. Musí-li být notářsky ověřen, zajistíme do 3 pracovních dnů a je zpoplatněn 200 Kč.

Výše jistoty je 1 měsíční nájem a je vrácena do 30 dnů od ukončení smlouvy na účet podnájemce.

3 měsíce. Pokud má ubytovaný uzavřenou smlouvu dlouhodobou a ukončí smlouvu ve lhůtě kratší než-li je délka smlouvy (vč. výpovědní lhůty), je povinen zaplatit jednorázovou sankci 2.000,- Kč a je mu dopočítán nájem za krátkodobé období.

Doporučujeme platit přes systém Flatio (Mé bydlení). Další možností je platba bankovním převodem, platební kartou nebo hotově na recepci.

Ne, v domě je zakázáno kouřit pod pokutou ve výši dvojnásobku sjednané jistoty.

Ne, bohužel to není možné.

Pokud jste ubytovaní na dvojlůžkovém pokoji a hradíte tarif za dvě lůžka, máte jednou v měsíci na týden možnost řádně nahlášené návštěvy zdarma. U ostatních podléhají návštěvy tarifu za ubytování kratší než jeden měsíc a souhlasu spolubydlícího. Rovněž je můžeme ubytovat pouze za předpokladu volné kapacity.

Po uzavření smlouvy, vždy od 15 do 20 hodin. V případě potřeby je možné domluvit se individuálně.

V 1. patře domu se nachází samoobslužná prádelna s pračkou a sušičkou. Cena je 50 Kč za praní a 50 Kč za sušení. Žetony lze zakoupit na recepci.