Zpracování osobních údajů

Kdo je správcem osobních údajů

Výhradním správcem osobních údajů je provozovatel ubytování ROOMS5 a webu www.rooms5.com, společnost Pohoda student, s.r.o., sídlem Blattného 2343/13, Stodůlky, 158 00 Praha 5, IČ: 03383636.

Kde jsou osobní údaje uloženy

Osobní údaje jsou uloženy u správce osobních údajů, společnosti Pohoda student, s.r.o.
Po dobu nezbytně nutnou ke zpracování mohou být osobní údaje uloženy u pověřených zpracovatelů.
Pohoda student, s.r.o. spolupracuje výhradně se zpracovateli, kteří poskytují dostatečnou záruku ochrany osobních údajů.
Zpracování a uložení osobních údajů probíhá výhradně na území České republiky, nejsou zpracovávány mimo území EU.

Jak dlouho jsou osobní údaje uloženy

Osobní údaje jsou u správce uloženy po dobu nezbytně nutnou, maximálně 5 let, pokud není zákonem stanoveno jinak. Potom jsou vymazány.

Jaké údaje zpracováváme

 1. Kontaktní formulář
 2. Rezervace
 3. Cookies

Kontaktní formulář

Na stránkách www.rooms5.com je možné použít Kontaktní formulář, pomocí kterého jsou informace odesílány na info@rooms5.com.

Zpracovávané údaje
Jméno, příjmení, email.

Kdo údaje zpracovává
Správcem i zpracovatelem osobních údajů odesílaných emailem, resp. kontaktním formulářem, je společnost Pohoda student, s.r.o.

Důvod zpracování
Udělení souhlasu zájemce s ubytováním a s možností, aby ho správce v této věci kontaktoval.

Rezervace

Údaje zpracovávané za účelem plnění smlouvy
Jméno, příjmení, e-mail, telefonní číslo, pohlaví, adresa trvalého bydliště, číslo účtu, a datum narození

Údaje zpracovávané z důvodu plnění zákonných povinností vůči orgánům veřejné správy
Státní občanství, číslo dokladu totožnosti nebo pasu, účel pobytu a číslo víza.

Údaje zpracovávané za účelem, tiskových zpráv a jiné komunikace s veřejností
Fotografie a obrazového záznamu z prostředí ubytovacího zařízení (pouze se souhlasem dotčené osoby).

Kdo údaje zpracovává
Správcem a zpracovatelem osobních údajů rezervace je společnost Pohoda student, s.r.o.
Pro rezervaci je využíván rezervační systém Mé bydlení, provozovaný společností Flatio s.r.o., IČ: 03888703, www.flatio.cz, rooms5.studentreality.cz, která je zpracovatelem osobních údajů.

Důvod zpracování
Údaje pro uzavření smlouvy.

Cookies

Na stránkách www.rooms5.com jsou použity cookies.

 • Cookies zajišťující funkčnost webu rooms5.com
 • Google Analytics – měření návštěvnosti webu
 • Facebook

Práva

Každý ubytovaný má právo

 • na přístup k osobním údajům
 • na opravu nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů
 • odvolat souhlas, pokud byl udělen
 • na výmaz osobních údajů, nejsou-li již potřebné pro účely, pro které byly zpracovány
 • na omezení zpracování osobních údajů
 • na přenositelnost osobních údajů
 • na vznesení námitky při zpracování osobních údajů
 • podat proti správci stížnost dozorovému orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, tel.: +420234665 111, web: https://www.uoou.cz.